PRIVACYVERKLARING PATIENTLINE

Wij ontkomen er niet aan om persoonlijke gegevens van u te gebruiken. Daarbij hebben wij uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij informeren u dan ook graag over hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele privacyverklaring vindt u online. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 april 2020.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

‘Wij’ zijn New Patientline B.V. en verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons bezig met het aanbieden en leveren van in-room infotainment diensten aan instellingen en haar klanten. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Welke gegevens vragen wij van u?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening

Afhankelijk van de manier waarop u de dienstverlening afsluit en om gebruik te maken van de diensten en de betalingen te innen hebben wij mogelijk de volgende gegevens van u nodig:

NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens

Voor het contact met onze klantenservice

Graag helpen wij u met allerlei vragen, problemen en klachten. Om dit goed te kunnen doen, gebruiken wij in ieder geval de volgende gegevens van u:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, vraag/probleem/klacht, overige gegevens noodzakelijk voor onze klantenservice

Waarom mogen wij uw gegevens wel gebruiken?

Voor alles wat we doen met uw gegevens moeten we een rechtsgrond hebben. Dat zijn voor uw gegevens de volgende:

 1. Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk om het gebruik van onze dienst mogelijk te maken en de nakoming van de overeenkomst;
  Zonder uw persoonsgegevens kan geen uitvoering van de dienst plaatsvinden en kunnen wij de betaling niet incasseren bij de juiste persoon. Daarom is het gebruiken van deze gegevens toegestaan.
 2. Toestemming
  Voor sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens is uw toestemming vereist, zoals het toezenden van nieuwsbrieven. Door gebruik te maken van onze dienst geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Wilt u dit niet meer? Dan kunt u deze toestemming intrekken, door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan onderstaan deze privacyverklaring.
 3. Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  Sommige gegevens van u moeten we langer opslaan omdat de wet ons dat vraagt. Ook moeten we soms informatie verstreken aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in geval van fraude.
 4. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens
  Sommige gegevens gebruiken wij omdat dat belangrijk voor ons is. Zoals het verlenen van service aan en het zorgen voor een optimale klantbeleving voor onze klanten. Dit doen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben: wij willen de kwaliteit van onze dienstverlening graag zo hoog mogelijk laten zijn. Het kan ook zijn dat wij niet voldoende gegevens van u hebben; in dat geval hebben wij het gerechtvaardigd belang om uw reeds bekende persoonsgegevens te gebruiken om meer persoonsgegevens over u te verkrijgen.

Belangrijk is dat wij bij Patientline niet alleen denken aan ons eigen belang, maar ook aan uw privacy. Zo hebben wij de beveiliging van uw gegevens zo goed mogelijk geregeld. Vindt u dat uw privacy belangrijker is dan ons belang, dan kunt u ten alle tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Meer informatie over de uitoefening van dit recht, vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

In verschillende situaties gelden verschillende bewaartermijnen:

Situatie Bewaartermijn
Wettelijke bewaarplicht Bepaalde gegevens dienen wij volgens de wet te bewaren. Het gaan dan om gegevens die in onze administratie zijn opgenomen zoals uw factuur-, betaal- en bestelgegevens. Deze gegevens bewaren we 7 jaar.
In geval van fraude Uw gegevens bewaren wij gedurende 5 jaar nadat wij de fraude hebben geconstateerd.
Klantenservice Gegevens die we verzamelen in het kader van onze klantenservice bewaren wij minimaal 1 maand en maximaal tot de wettelijke bewaarplicht.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Alleen wanneer het nodig is voor onze dienstverlening of de overige door ons vastgestelde doelen, geven wij uw gegevens aan derde partijen. Deze derden zijn: reparateurs, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die ons ondersteunen met onze marketing en promotie.

In het geval een factuur niet of niet op tijd wordt voldaan, kunnen uw gegevens worden verstrekt aan onze incassopartners en juridisch adviseurs. In het geval dat wij te weinig gegevens van u hebben om in contact met u te komen, zullen wij uw gegevens aan kredietinformatiebureaus verstrekken ten einde uw persoonsgegevens te verrijken.

Soms zullen wij uw gegevens aan overheidsinstanties moeten geven, zoals de FIOD, de politie of andere opsporingsinstanties.

Voor persoonsgegevens welke wij overdragen aan derden, gelden verschillende bewaartermijnen. Voor meer informatie over deze partijen en de gehanteerde bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onderaan dit privacy statement. Ongeacht aan wie wij uw gegevens overdragen, zullen wij de hoogste zorgvuldigheid in acht nemen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens welke wij van u ontvangen worden op externe servers opgeslagen en beveiligd door een ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd datacenter. Daartoe als bevoegd aangewezen medewerkers van Patientline kunnen slechts toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen via een (semi-)geautomatiseerde omgeving welke met inloggegevens is beveiligd.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u enkele belangrijke rechten welke u controle geeft over uw persoonsgegevens. Wij nemen die rechten serieus. Daarom informeren wij u graag dat u altijd:

 • bij ons kunt navragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, mail dan naar info@senteangroup.nl (recht op inzage);
 • bij ons terecht kunt wanneer bepaalde gegevens die we opslaan onjuist zijn (recht op rectificatie);
 • bij ons een verzoek kunt doen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswissing);
 • ons kunt laten weten dat u het niet eens bent met het gebruik van gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (recht om bezwaar te maken);
 • ons kunt verzoeken het gebruiken van uw gegevens tijdelijk te stoppen (recht op beperking van de verwerking);
 • ons kunt vragen ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens in een ‘digitaal pakketje’ (gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm) worden gestopt zodat – wanneer u dat wilt – die door u (of eventueel door ons) aan een andere organisatie kunnen worden verstrekt (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Voor de uitoefening van deze rechten en voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier of door te bellen (088-0186400), mailen naar info@senteangroup.nl of te schrijven naar:

Klantenservice New Patientline
Luchthavenweg 81
5657 EA Eindhoven

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Wij gaan er echter vanuit dat wij altijd zelf een oplossing vinden voor de klacht.