De belasting van de zorg is de laatste jaren sterk toegenomen en zal in de toekomst alleen maar stijgen, terwijl de budgetten onder druk staan. Met dezelfde capaciteit aan mensen en middelen moet meer zorg worden geleverd van hogere kwaliteit.

Zo signaleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (al in 2018) dat het aantal mensen met ouderdomsziekten en met meerdere aandoeningen tegelijk fors zal toenemen door de vergrijzing. Hierdoor neemt de druk op het gehele zorgsysteem toe, van mantelzorg tot eerstelijnszorg en van spoedzorg tot verpleeghuiszorg. Uit metingen in 2019 uitgevoerd door het CBS komt naar voren dat 33% tot 53% van de medewerkers in de sectoren zorg en welzijn een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren en dat meer dan de helft van deze werknemers het gevoel heeft tijd tekort te komen.

Een aantal oorzaken die genoemd worden door werkgevers en werknemers zijn regeldruk en administratieve lasten, meer of moeilijkere lasten, mondiger cliënten, en te weinig personeel en overwerk…

Verder lezen?

Vraag onze whitepaper op over de oplossing van Sentean Technologies.