• Waarmee u zich heeft aangemeld met SMS

Voor patiënten/cliënten/bewoners en hun familie:

+31 (0) 88 0186400 optie 2

Het Service Team is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.

maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

TV aansluitingen kunnen altijd 24/7 aangemeld, afgemeld of verhuisd worden via SMS of de app.
Voor meer informatie volgt u hiervoor de instructie van ons infokanaal op uw TV aan uw bed.